Co je to tantra?

  • Tantra je nástroj a soubor technik umožňujících přetvořit lidskou bytost a je založena na vlastní fyzické zkušenosti a prožitku. Pronikněte do tajů tantry skrze Tantrickou masáž
  • Tantra je cesta k osvobození bytosti a vnímá právě fyzické tělo jako počátek spirituálního hledání.
  • Chápe tělo jako chrám, v němž si člověk může do sytosti užívat pravých krás života.
  • Tantra přijímá tělo jako posvátné a touhu jako most k potěšení, meditaci a duchovní extázi.

Mnohé jiné duchovní směry zavrhují tělo, touhu i sex, tantra však toto vše přijímá a oslavuje.

  • Tantra se v životě snoubí s harmonií a učí nás nacházet v dotycích vlastního těla prožitky povzbuzující duševní rozvoj.
  • Tantra je svoboda, neurčuje, co je špatné a co je dobré, vnímá jen to, co je přirozené a tedy správné.
  • Tantra pomáhá člověku osvobodit se od všech pout, která nám přinášejí psychické a citové útrapy.

Tantra znamená soubor metod, které nám pomáhají rozvíjet naše vědomí. Jedná se o techniky jogínské, taneční, dýchací, bioenergetické a v neposlední řadě o masážní techniky.

Někteří lidé tantru bohužel odsuzují. Buďto učinili špatnou zkušenost nebo případně žádnou osobní zkušenost, pouze někde něco zaslechli..

Je to velká škoda, tito lidé jsou ve svém odsuzování velmi nevědomí, neboť nepochopili, že tantra je delikátní a hluboce vyladěná cesta k osvícení a k prožití božství ve vlastním těle.

Tantra zahrnuje moudrost a vědění o umění žít a učí nás, že v lidském těle je od sexuality až k duši vše božské.

Tantra neodděluje ducha od těla ani sex od spiriutality. A v tom je její jedinečnost a úkolem všech pravých učitelů tantry a masážních studií je přinést toto povědomí mezi lidi.