Co je to tantra?

  • Tantra je delikátní a hluboce vyladěná cesta k osvícení a k prožití božství ve vlastním těle.
  • Tantra se v životě snoubí s harmonií a učí nás nacházet v dotycích vlastního těla prožitky povzbuzující duševní rozvoj.
  • Tantra je královská cesta k osvobození bytosti od všech pout, která nám přinášejí psychické a citové útrapy a vnímá fyzické tělo jako počátek spirituálního hledání.
  • Tantra je svoboda, neurčuje, co je špatné nebo dobré, vnímá jen to, co je přirozené a tedy správné.
  • Tantra je duchovní směr. Tantra není náboženství ani žádný –ismus směr.
  • Tantra má dva pilíře. Mužský princip - vědomí. Ženský princip - lásku a oddanost.
  • Tantra chápe tělo jako chrám, v němž si člověk může do sytosti užívat pravých krás života.
  • Tantra přijímá tělo jako posvátné a touhu jako most k potěšení, meditaci a duchovní extázi.

Mnohé jiné duchovní směry zavrhují tělo, touhu i sex, tantra však vše přijímá a oslavuje.

Někteří lidé tantru bohužel odsuzují. Buďto učinili špatnou zkušenost nebo případně žádnou osobní zkušenost, pouze někde něco zaslechli. Je to velká škoda, že jsou ve svém odsuzování velmi nevědomí, neboť nepochopili, že tantra zahrnuje moudrost a vědění o umění žít a učí nás, že v lidském těle je od sexuality až k duši vše božské.

Tantra neodděluje ducha od těla ani sex od spirituality.
A v tom je její jedinečnost a úkolem všech pravých učitelů tantry a masážních studií je přinést toto povědomí mezi lidi.

Pronikněte do tajů tantry skrze Tantrickou masáž

Autorka článku: Patricia Hathor Premal.

Zakladatelka studia Tantra Patricia, lektorka osobního rozvoje, tantry a tantrických masáží. Průvodkyně žen. Bodyterapeutka.

Hathor_Premal_Patricia_profilova.jpg