Co je to TANTRA?
Tantra je SVOBODA.. Je to výjimečná cesta k našemu pochopení toho, kým jsme. Umožňuje nám zcela nový, přirozený a přitom jednoduchý pohled na náš současný i budoucí život.

Tantra zaujímá revoluční přístup k celému životu, který nám umožní žít vědomě s nečekanou intenzitou a otevřeností. Otevírá nám cestu k nekonečným horizontům a výjimečným poznáním. Technika tantry rozšiřuje lidské vědomí k nejvyšším hranicím a značně obohacuje poznání člověka. Prohlubuje koncentraci k vědomému směřování svých činností k vyššímu stavu Bytí.

Často se setkáváme s nesprávným tvrzením, že praktikování tantry má pevná pravidla od cvičení různých technik až zadržování orgasmu či ejakulace. Tantra je SVOBODA! Tantrický přístup nemá žádná pevná pravidla a je založen na plném přijetí toho, jací a kým jsme. Každý prožitek je jedinečný a nezakládá se na žádném zadržování či potlačování. Nehodnotí a nesoudí. Pouze přijímá to, čím již JSME - celou naši DOKONALOST včetně našich chyb.

Muž i žena jsou vnímáni jako jedinečné a rovnocenné bytosti. Tantra vítá vše, co se v přítomnosti děje a zároveň nikoho nikam netlačí. Nechává věci prostě plynout. Jakékoliv pocity a emoce, které se mohou při masáží objevovat, jsou vítané. Zde neexistuje pojem „dobré„ či „špatné“. Jednoduše se děje pouze to, co pro nás má v tuto chvíli a na tomto místě důležitý význam. Ve chvíli, kdy nejsme do ničeho tlačeni a cítíme plné přijetí sebe sama v přítomném okamžiku, jsem opradu svobodní. A tehdy se otevírá prostor pro nové zážitky a zkušenosti. Čas se zastavuje a přichází prožívání dokonalé přítomnosti. V tom je podstata tantry.

Článek na wikipedii: http://cs.wikipedia.org/wiki/Tantrismus

Více naleznete také na www.tantra.cz